Rutin för klagomål angående skolskjuts

Här följer rutinen för klagomål angående skolskjutsar

  • Alla vårdnadshavare som upplever problem går in på Västtrafiks kundservice, se länk längre ner på sidan  
  • Kopiera texten och maila rektor om klagomålet
  • Rektorerna samlar ihop klagomålen och framför till kommunens samordnare för skolskjutsar