Administration och vaktmästeri

Välkommen att ta kontakt med oss, vi hjälper dig gärna.

Administration & Skolvärdinna

Vår administratör heter Annica Johansson och har hand om det mesta i vår skola. Ring gärna om du vill fråga om busskort eller annat!

Administratör Annica Johansson, 0302-52 17 00

Skolvärdinna: Elise Sahlén 0708-760 727

Vaktmästeri

Vår vaktmästare heter Nader och i arbetsuppgifterna ingår reparationer och underhåll av inventarier och medverkan i miljöronder.

Vaktmästeriet servar även vid uthyrning vad gäller scenframtagning och musikanläggning.


Nader Bromandi,  0302-52 17 35