Kontakta Elevhälsan

Här läser du om barn- och elevhälsoteamet. Barn- och elevhälsoteamet har ett övergripande ansvar för båda skolenheterna och förskolorna.

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för båda skolenheternas och förskolornas barn- och elevhälsoarbete. Teamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.

I barn- och elevhälsoteamet ingår rektorer, förskolechef, skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och speciallärare. Skolpsykolog medverkar en gång per månad. Studie- och yrkesvägledare finns på Stenkulan en dag per vecka.

Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring barn- och elevhälsoarbetet, så att det stödjer barn och elever på bästa sätt.

Rektorer                              

Anna Brandén skolenhet 4-9                       
0302-52 17 02, 076-128 15 80

Johanna Wiberg skolenhet F-3
0302-52 17 01

Förskolechef                       

Azur Imamovic
0302-52 17 05, 076-128 15 95 

Specialpedagoger

Frida Toivanen grundskola 5-9
0302-52 17 00, 073-660 46 28

Eva Svangård grundskola F-3
070-354 75 43

Speciallärare

Carin Bengtsson

Kristina Tillenius

Skolsköterska                                           

Maria Samuelsson
0302-52 17 12, 073-688 35 51

Skolkurator                         

Lena Martinsson
0302-52 17 09, 073-660 67 04

Studie- och yrkesvägledare                                            

Nina Strannemalm
0302-52 16 65

Skolpsykolog             

Daniel Kogler Ekelund
0302-52 17 32 

Elevhälsopedagog

Britta Persson