Vår personal/Kontakt

4A + 4B

Jennifer Brodén (Textilslöjd, Engelska)
072-550 09 12

Johanna Brzezinska
072-550 06 49

Linnea Ulvenstål
072-465 86 21

Lisa Fransson
073-660 46 17

5A + 5B

Jari Kjaer (Engelska, Idrott åk. 4, 5, 6)
073-145 34 06

Jessica Karlsson (Matematik, NO, Teknik)
070-308 21 71

Johan Nyström (Svenska, SO)
070-308 21 71

6A + 6B

Anna Setterby (Engelska, SO)
072-586 84 86 

Caroline Olofsson (Svenska, Bild åk. 4, 5, 6)
070-601 18 53

Johan Söderblom (NO)
070-509 03 49

Katarina Persson (Matematik, Svenska)
072-565 44 83 

Max Widell (Betagruppen och fritidshemmet 3-5)