Vår personal/Kontakt

4A + 4B

Jennifer Brodén

Johanna Brzezinska

Lisa Fransson

5A + 5B

Jari Kjaer (Engelska, Idrott åk. 4, 5, 6)
073-145 34 06

Jessica Karlsson (Matematik, NO, Teknik)
070-308 21 71

Johan Nyström (Svenska, SO)
070-308 21 71

6A + 6B

Anna Setterby (Engelska, SO)
072-586 84 86 

Caroline Olofsson (Svenska, Bild åk. 4, 5, 6)

Helena Samefors (slöjd Betagruppen)

Johan Söderblom (NO)

Katarina Persson (Matematik, Svenska)
072-565 44 83 

Max Widell (Betagruppen och fritidshemmet 3-5)