Åkerslätts förskola invigd

Publiceringsdatum : 2017-08-16

Det byggs förskoleavdelningar som aldrig förr i Lerums kommun. I vår har 10 nya avdelningar slutförts och i sommar invigs ytterligare två.

I våras invigdes Blåsippans förskola i Floda sina två nya avdelningar. I början av maj invigdes den helt nya förskolan Åkerslätt i Stenkullen med sex avdelningar. Sedan tidigare i år står även Timmeråsens förskola två nya avdelningar klara i Lerum.
- I sommar blir dessutom två nya avdelningar i vid Berghultsskolan klara för att fyllas med barn. Totalt får cirka 240 förskolebarn nya avdelningar att vistas i dagligen detta halvår, säger verksamhetschef Ann Blom.

Åkerslätt - ny förskola

Senast i raden är Åkerslätts förskola i Stenkullen. Den nya förskola, på drygt 1200 kvadratmeter i två våningsplan, är liksom alla nybyggnationer i kommunen byggda med högt miljötänk, i jämförelse med klassificeringen miljöklass guld.
Azur Imamovic är förskolechef:
- Vi har fått vara med och påverka gårdens utformning i hög grad och inomhusmiljön så långt det var möjligt. Det gör att pedagogiken, Åkerslätts förskola är inspirerad av Reggio Emilia och har en tydlig hälsoprofil, går hand i hand med den fysiska utemiljön. Det är riktigt inspirerande.