Förskolans värdegrund

På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade barnsyn:

Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i.