Avdelningar

Åkerslätts förskola består av sex avdelningar.

Vi lägger stor vikt vid demokratiska värderingar och att barn och föräldrar känner sig delaktiga i vår vardag på förskolan.

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi och ser den som ett bra verktyg i vår pedagogiska verksamhet. Några viktiga delar inom Reggio Emilias filosofi är en tro på det kompetenta barnet och att se på olikheter som ett viktigt värde.Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, aktivt lyssnande samt reflektion.

Vi arbetar i projekform, detta innebär att projeket genomsyrar hela vår verksamhet. Arbetet sker och utvecklas utefter barnens tankar och ideér där vi pedagoger är medforskande. Det är en projketform som är väl förankrad i våra styrdokument.

  • Upptäckarna 1-2 åringar 0302-52 17 11
  • Uppbyggarna 2-3 åringar 0302-52 17 20
  • Upplevarna 3-4 åringar 0302-52 17 26
  • Uppfinnarna 4-5 åringar 0302-52 17 27
  • Uppträdarna 4-6 åringar 0302-52 17 29
  • Uppsökarna  1-5 åringar 0302-52 10 85