Upplevarna 2-3 år

Välkommen till Tigeröga förskola. Tigeröga består av två avdelningar,Elefanten och Giraffen med barn i åldrarna 1-3 år. Förskolan ligger inom skolområdet, i anslutning till idrottsanläggningarna i Stenkullen,nära till naturreservatet och skog.

På Tigeröga arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår barnsyn. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Vi försöker att skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande samt utmana dem vidare där de befinner sig i sin utveckling.

Vi arbetar med att stärka barnen i olika situationer genom att låta dem upptäcka sig själva i gruppen och sin omgivning. Vi ser miljön som en tredje pedagog vilket innebär att vi anpassar/skapar miljön utifrån barnens intresse och behov. Vi arbetar tillsammans med barnen utifrån deras intresse i olika projekt där vi fokuserar på hur vi utvecklas under processens gång.

 Tigerögas baksida, utsikt över idrottsanläggningarna

Tigerögas förskola