Elevhälsoteam och trygghetsgrupp

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för hela enhetens barn- och elevhälsoarbete. Teamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.

I elevhälsoteamet ingår rektorer, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger och speciallärare.

Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring barn- och elevhälsoarbetet, så att det stödjer barn och elever på bästa sätt.

Rektorer

Anna Brandén, 0302-52 17 02, 076-128 15 80

Specialpedagoger

Anna Jansson, specialpedagog på förskolor, 0302-52 17 46, 072-538 22 11

Eva Svangård, (grundskola F-3)

Frida Toivanen, (skolan), 0302-52 17 08, 076-660 46 28

Skolsköterska

Maria Samuelsson, 0302-52 17 12, 073-660 67 04

Skolkurator

Lena Martinsson, 0302-52 17 09, 073-660 67 04

Skolpsykolog

Caroline Ask, 0302-52 12 76          

Trygghetsgruppens uppgift:

Trygghetsgruppen har till uppgift att vara kontakt mellan förskola/skola - barn/elev - hem när ett barn/en elev blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Under rubriken handlingsplaner finns likabehandlingsplanen som är utarbetad av trygghetsgruppen.

Lena Martinsson, kurator

Maria Moen, F-1 (Lilla Safiren)

Jenny Sjöberg, 2-3 (Stora Safiren)

Martin Kinnmalm, 4-6 (Pärlan)

Christian Berg, 7-9 (Alfa-Beta)