Om förskolan

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 98/10).

 

 

Om förskolan

 På Stenkulans förskola ges utrymme till delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Barnen samarbetar och söker kunskap för att utforska omvärlden.