Arbetssätt och inflytande

Underrubrikerna till vänster kan du läsa mer om respektive avdelning.

madrasserad lekplats

Stenkulans förskolor inspireras av Reggio Emilia filosofin. 

Detta innebär att vi arbetar utefter det kompetenta barnet som utgångspunkt och vi pedagoger är medforskande. Vi ger möjlighet till att skapa  relationer och en fantasirik miljö. Vi arbetar med olika uttrycksformer. Ofta används lekmaterial som inte är färdigt, för att stimulera barnens fantasi. Verksamheten förnyas och utvecklas utefter barnens behov och förutsättningar. Pedagogen är lyssnande och arbetar mycket med dokumentation och reflektion för att skapa förståelse och sammanhang. Som ni kan läsa om i vår föräldrasamverkan spelar helheten stor roll och barnen-föräldrar-pedagogerna-miljön är en viktig del i vår verksamhet.

 

 

 

Arbetssätt och inflytande