Solstenen

Solstenens barn är mellan 3-6 år. De är indelade i två barngrupper: Solen och Stenen.

 

 Vi lägger stor vikt vid demkoratiska värderingar och att barn och föräldrar känner sig delaktiga i vår vardag på förskolan.

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi och ser den som ett bra verktyg i vår pedagogiska verksamhet. Några viktiga delar inom Reggio Emilias filosofi är en tro på det kompetenta barnet och att se på olikheter som ett viktigt värde.Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, aktivt lyssnande samt reflektion.

 

 

Vi arbetar i projekform, detta innebär att projeket genomsyrar hela vår verksamhet. Arbetet sker och utvecklas utefter barnens tankar och ideér där vi pedagoger är medforskande. Det är en projketform som är väl förankrad i våra styrdokument.