Kullerbyttan

På Kullerbyttan går barn i åldrarna 1-3 år. Vi har en fantastisk utemiljö med vinbärsbuskar och äppleträd. Inomhusmiljön inbjuder till kreativitet, nyfikenhet och glädje.

Vi lägger stor vikt vid demokratiska värderingar och att barn och föräldrar känner sig delaktiga i vår vardag på förskolan.

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi och ser den som ett bra verktyg i vår pedagogiska verksamhet. Några viktiga delar inom Reggio Emilias filosofi är en tro på det kompetenta barnet och att se på olikheter som ett viktigt värde.Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, aktivt lyssnande samt reflektion.

Vi arbetar i projekform, detta innebär att projeket genomsyrar hela vår verksamhet. Arbetet sker och utvecklas utefter barnens tankar och ideér där vi pedagoger är medforskande. Det är en projketform som är väl förankrad i våra styrdokument.