Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du som vårdnadshavare kontaktar personalen på ditt barns förskola.

Avdelning Tigeröga
Telefon: 0302-52 17 26.

Avdelning Solen
Telefon: 0302- 52 17 29

Avdelning Stenen
Telefon: 0302- 52 17 19

"När barnen blir sjukt"- information för föräldrar