Åkerslätts förskola

Åkerslätts förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin och har en hälsoprofil. Reggio Emilia filosofin genomsyrar vårt arbetsätt vilket gör oss till medupptäckare och medagerare tillsammans med barnen. Varje dag ska innehålla utevistelse och massor av glädje. Vi tror på det kompetenta barnet och lär med och av varandra.