Administration och vaktmästeri

Välkommen att ta kontakt med mig!

  • Vår administratör heter Anna Emneborg och har hand om bland annat vikarieanskaffning.
  • Vår vaktmästare heter Anna Emneborg och i arbetsuppgifterna ingår reparationer och underhåll av inventarier samt medverkan i miljöronder.