Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fasad Torpskolan Startsida Torp 2 Startsida Torp 3 Foto av: Johan Nyström

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld! Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Skolstartsinformation

  Välkomna till skolan! Årskurs 6 börjar kl. 08.30 och slutar 13.00 första dagen. Årskurs 7- 9 börjar kl. 10.00 och slutar 14.00. Tisdag till torsdag har alla elever tiderna 08.30- 14.00. Om inte lärarna meddelat annat. Mat serveras hela veckan.

 2. Torpskolan- en bättre skola!

  Torpskolan fick ett "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling" inom Kvalitetsinstitutets (SIQ) Bättre skola 2015! Följ gärna länkarna nedan Vad innebär Bättre skola Pressmeddelande nominering Pressmeddelande utmärkelse/erkännande för framgångsrik kvalitetsutveckling

 3. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 4. Information från sektor lärande

  Politiker och tjänstemän har arbetat med att ta fram en ny skolstruktur i Norra Lerum. Nu satsar vi på skolorna i Lerum – med utbyggnad av Torpskolan och Knappekullaskolan Många vill bo och leva i Lerum. Antalet invånare har stadigt ökat och ökningen fortsätter under överskådlig tid. Många som vill bo här är barnfamiljer. För att möta framtidens behov ska kommunstyrelsen ta beslut om ett förslag…

 5. Studie och yrkesvägledning

  Onsdag 26 oktober klockan 18.30-20, har studie och yrkesvägledare information angående gymnasievalet för föräldrar i Torpskolans aula. Följ länken till information för 2016/2017

 6. Elevhälsan informerar

  Åk 8 pojkar och flickor vaccineras mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta enligt erbjudande och vi kommer på måndag 12/12 vaccinera de som tackat ja men som inte varit på skolan då vi vaccinerade klasserna.     Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se

 7. Föreläsningar mm

  Här lägger vi in aktuella föreläsningar för föräldrar. Har ni tips så maila dem till Anders Hurtig