Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fasad Torpskolan Startsida Torp 2 Startsida Torp 3

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld! Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Torpskolans övergångsplan inför åk 6 HT 18

  Här är den plan vi kommer att arbeta efter under våren för att våra blivande elever i åk 6 skall få en så bra start som möjligt hos oss. Plan inför HT 18

 2. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 3. Elevhälsan informerar

  Måndag 19 november vaccineras flickorna i åk 6 med Gardasil mot HPV. De som inte lämnat in lapp om de ska vaccineras tar med sig lappen på måndag, utan lapp kan vi inte vaccinera.   Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se

 4. Torpskolan- en bättre skola!

  Torpskolan fick ett "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling" inom Kvalitetsinstitutets (SIQ) Bättre skola 2015! Följ gärna länken nedan Vad innebär Bättre skola

 5. Knappekullaskolan

  Nuläge utbyggnad Knappekullaskolan och Torpskolan

  De byggtekniska utredningarna för Knappekullaskolan och Torpskolan som pågått under hösten är klara. De visar att den ursprungliga planen för utbyggnad vid Knappekullaskolan blir svår att genomföra. Utredningen utvidgas nu med ett par alternativa förslag på lösningar. Lerum växer, och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtidens behov har kommunstyrelsen beslutat att…