Kvalitetsarbete

På Torpskolans skolenheter arbetar vi kontinuerligt med att hålla vårt kvalitetsarbete levande. Den rapport vi skickar in till den centrala förvaltningen reviderar vi kontinuerligt över hela året.

Kvalitetsrapport