Elevhälsan informerar

Åk 8 pojkar och flickor vaccineras mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta enligt erbjudande och vi kommer på måndag 12/12 vaccinera de som tackat ja men som inte varit på skolan då vi vaccinerade klasserna.

 



 

Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se