Elevhälsan informerar

Åk 8 pojkar och flickor vaccineras mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta enligt erbjudande och detta kommer ske under v 48 enligt följande schema Måndag 28/11 klass 8 B på em Tisdag 29/11 klass 8 A på fm Onsdag 30/11 klass 8 C1 & 8 C2 hela dagen Torsdag 1/12 klass 8 D på fm

  

Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se