Elevhälsan informerar

Skolhälsovården delar nu ut vaccinationstillstånd i åk 8 för vaccinering mot stelkramp och difteri, det är två lappar en med information som ni behåller i hemmet och en lapp som skall skrivas under av vårdnadshavare och lämnas åter till skolhälsovården innan sportlovet, tack. Vaccinering beräknas ske vecka 9 och 10 Hälsningar Kristina & Elisabeth

  

Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se