Att söka ledigt för elev

Publiceringsdatum : 2013-04-17

Tidigare har du som vårdnadshavare sökt ledigt för ditt barn via en pappersblankett. Från och med nu gör du detta digitalt, via vårt frånvarosystem skola 24. Öppna länken nedan så får du instruktioner om hur du går tillväga.

https://www.novasoftware.se/PageFiles/385/Skola24%20-%20Manual%20Ledighetsans%c3%b6kan%20f%c3%b6r%20VH%20-%203.0.pdf