Besök i skolan

Föräldrar är alltid välkomna att delta  i skolans verksamhet. Hör gärna av dig till lärare innan besöket.