Enhetsråd

Torpskolan 1 och Torpskolan 2 har ett gemensamt enhetsråd.

För dialogen mellan vårdnadshavare, elever, personal och skolledning har vi ett enhetsråd som träffas fyra gånger på ett läsår. Där hanterar vi frågor som vi gemensamt kommit överens om, till exempel arbetsmiljö och kunskapsbedömning.

Rektorerna kallar till mötet.