Profil på Torpskolan

Vi har inte aktivt satsat på att ha en profil på skolan...

Vår skola har i olika omgångar blivit beforskad. Vi arbetar mycket med, såväl elevernas såväl som personalens, ledarskap och vi lägger stor kraft vid attt nå alla elever, kunskapsmässigt.

Vi har också nu, hösten 2015, startat samarbete med några idrotter. Vi skall utvärdera samarbetet och sedan se hur vi går vidare. Idrotterna är bordtennis, tennis, fotboll och segling.