A-laget

Birgitta Boke
Idrott

Hanna Lithvall
Svenska och Engelska

Martin Eftring
Engelska
och Svenska

Martin Härenstam
Matematik och Musik

Mirja Karlsson
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Håkan Svenungsson
Trä och metallslöjd

Annika Hedin
Trä och metallslöjd

Hanna Lindström (föräldraledig)
Samhällsorienterande ämnen

Björn Forsman
Samhällsorienterande ämnen

Jenny Pozsgai
Matematik, Naturorienterande ämnen