B-laget

Elin Svensson
Hem och konsumentkunskap

Mattias Flodén
Idrott och hälsa

Klara Larsson
Svenska och Tyska

Ulla Norlin
Elevassistent

Kajsa Spak
Samhällsorienterande ämne och Engelska

Sara Hällåker
Franska och Musik

Anna Ericsson Schaper
Engelska och Franska

Hannes Grotjohann
Matematik och Naturorienterande ämnen

Younes Almér