B-laget

Anders Lorne
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

Kerstin Helgesson
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik


Klara Larsson
Svenska och Tyska
 
Linda Sandberg
Samhällsorienterande ämnen

Mariette Löfgren
Matematik, Naturorienterande ämnen och teknik

Mattias Flodén
Idrott

Patrik Johansson
Engelska och Franska

Ulla Norlin
Elevassistent

Elin Svensson
Hem- och konsumentkunskap och idrott

Cecilia Flores-Klingenstierna
Spanska och SvA

Ulf Hellekant
Matematik, Naturorienterande ämnen och teknik

Emelie Trygg
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

EvaLina Blank
Naturorienterande ämnen och Idrott och Hälsa

Ola Klevenås
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

Annika Janker
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

Cristian Ehrman
Fritidsledare