B-laget

Anna Ericsson Schaper
Engelska och Franska

Elin Svensson
Hem och konsumentkunskap

Hanna Lindström
Samhällsorienterade ämnen

Hannes Grotjohann
Matematik och Naturorienterande ämnen

Kerstin Helgesson
Matematik och Naturorienterande ämnen

Klara Larsson
Svenska och Tyska

Mattias Flodén
Idrott och hälsa

Ulla Norlin
Elevassistent