C-laget

Carolina Lundblad
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Emilia Högsten
Spanska

Martin Ekström
Samhällsorienterande ämnen

Martin Johansson
Idrott och Samhällsorienterande ämnen

Sofia Blom
Musik och Idrott

Ulrika Karlsson
Engelska och Franska

Ulrika Ryss- Scocchi
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

Viktoria Olsson
Spanska

Åsa Carlqvist
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik