C-laget

 

Emilia Högsten
Spanska

Martin Ekström
Samhällsorienterande ämnen

Martin Johansson
Idrott och Samhällsorienterande ämnen

Sofia Blom
Musik och Idrott

Ulrika Karlsson
Engelska och Franska

Ulrika Ryss- Scocchi
Svenska och Samhällsorienterande ämnen

Viktoria Olsson
Spanska

Åsa Carlqvist
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Johan Löfvenholm
Naturorienterade ämnen, Matematik och Teknik

Johanna Vedenpää
Engelska och Spanska