D-laget

Ann-Sofie Svensson
Hem och konsumentkunskap och Svenska

Camilla Nordgren
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Jonas Larsson
Musik och Svenska

Maria Eklund-Wendel
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Maria Larsson
Svenska och Engelska

Mariette Löfgren
Matematik, Naturorienterade ämnen och Teknik

Martin Kylbrink
Idrott och Matematik

Monika Kindblad
Bild

Pauline Nyberg
Musik

Robin Mann
Samhällsorienterande ämnen

Younes Almér
Resurspedagog