E-laget

Anders Karlsson
Idrott och Hälsa

Annelie Josefsson
Spanska

Jonny Johansson
Engelska och Samhällsorienterande ämnen

Lennart Bjurström
Matematik och Naturorienterade ämnen

Marie Medina Reyes
Spanska

Niklas Klingberg
Resurspedagog

Linda Lindberg
Matematik och Naturorienterade ämnen

Josefine Sandgren
Svenska

Rosie Solocean
Engelska och Tyska