E-laget

Anders Karlsson
Idrott

Christer Jönsson
Samhällsorienterande ämnen

Maria Medina Reyes
Spanska

Martin Ekström
Samhällsorienterande ämnen

Jens Gerhardsson
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Rosie Solocean
Engelska och Tyska

Per Pettersson
Matematik, Naturorienterande ämnen och Teknik

Maria Allerdal
Svenska, SvenskaA och Engelska

Johanna Vedenpää (Föräldraledig)
Spanska och Engelska