Rektorer

Rektor för Torpskolan 1 - arbetslag B och C

Ingalill Kjellstrand
0302-52 12 91
mobil 073-688 34 28

Rektor för Torpskolan 2 - arbetslag A, D och E

Anders Hurtig
0302-52 12 90
mobil 076-840 38 40