Rektorer

Kontaktuppgifter till rektorer:

Ann-Charlotte Jonasson
Rektor för arbetslag E
0302-52 12 72

Carolina Lundblad
Rektor för arbetslag B, D, F
0302-52 26 98

Charlotta Möller
Rektor för arbetslag A, C
0302-52 12 91