Elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till skolenheternas gemensamma elevhälsa.

Skolsköterska

Kristina Lidving
0736- 88 35 54

Natalie Algar
0730- 49 08 62

Skolläkare

Mottagning efter tidsbeställning genom skolsköterskan.

Kurator

Åse Skogvall Tibblin
0736- 88 35 58

Skolpsykolog

Vakant, ny skolpsykolog börjar i januari 2020.

Specialpedagog

Monica Tancred
073-688 34 61

Linda Sandberg Forssander
072-215 40 60

Start, nyanlända

Cecilia Florez - Klingenstierna
Svenska som Andraspråk

Jeanette Westler
Specialpedagog