Elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till skolenheternas gemensamma elevhälsa.

Elevhälsopedagog

Carl Gurnell
073-0796328

Kurator

Åse Skogvall Tibblin
073-688 35 58

Skolsköterska

Kristina Lidving
0736- 88 35 54

Skolläkare

Mottagning efter tidsbeställning genom skolsköterskan.

Skolpsykolog

Louise Rase
072-4658557

Specialpedagog

Monica Tancred
073-688 34 61

Linda Sandberg Forssander
072-215 40 60

Start, nyanlända

Cecilia Florez - Klingenstierna
Svenska som Andraspråk

Jeanette Westler
Specialpedagog