Ny skolorganisation i Floda

Publiceringsdatum : 2012-10-15

Just nu diskuteras förslaget om nya skolorganisation i Floda. För att klargöra vad som är på förslag och vad som har diskuterats har vi här sammanställt all information.

Vi har samlat all information om Sektor lärandes arbete med framtagande av förslag till förändrad organisation för förskola och grundskola i Floda/Tollered.

Orsakerna till det nya förslaget är att:

  • Ta fram långsiktigt hållbar organisation
  • Fler elever i åldern 6-11 år under de närmaste åren
  • Efterfrågan på förskoleplatser i kombination med uppdraget att minska barngruppernas storlek 
  • Planerad utbyggnad av bostäder i södra och centrala Floda
  • Effektivt lokalutnyttjande så att skolorna kan använda så mycket som möjligt av skolpengen för undervisning
  • Skollagens skärpta krav på ämnesbehöriga pedagoger i samtliga ämnen fr o m 2011