Om familjedaghemmet

Vi erbjuder en familjär pedagogisk omsorg. Vi har små barngrupper och utgår från våra hem.

 Barnets möts av personal med goda kunskaper om barns utveckling. Lek och rörelse är grunden i verksamheten.

Samarbete

Genom besök i skogen, på lekplatser, i affärer och i skolans gymnastiksal ger vi barnen stora möjligheter att utveckla lek och socialt samspel. Vi tre dagbarnvårdare samarbetar en till två dagar i veckan i en gemensam lokal. Där får barnen chans att utveckla sitt sociala samspel i den större barngruppen. Det finns även ett väl inarbetat samarbete med enhetens förskolor. Verksamheten dokumenteras med hjälp av digitala bilder och unikum.

I Floda centrum finns den gemensamma lokalen.