Arbetssätt och inflytande

Barnets möts av en person med goda kunskaper om barns utveckling. Lek och rörelse är grunden i verksamheten.

Vi är två dagbarnvårdare som arbetar i trivsam hemmiljö som erbjuder barnomsorg i en liten grupp.

Inskolning

Inskolningen planeras ihop med vårdnadshavarna. Barnets behov styr inskolningens omfattning.

Öppning och stängning

Öppnings- och stängningstider styrs av vårdnadshavarens behov av omsorg. Verksamheten kan hållas öppen från kl 06.00-18.30 om behov finns, men det är alltid vårdnadshavarnas arbetstid och restid som styr vistelsetiden.

Lämning och hämtning

Hos oss får barn och föräldrar ett personligt bemötande varje dag. Vi följer och ser barnet hela dagen från det kommer till det går hem.

Föräldrasamverkan

I början av höstterminen har vi ett föräldramöte då föräldrar och vårdnadshavare får information om verksamheten och träffar andra föräldrar.