Hälsa och stöd

Förskolan och skolan är en plats där barn möts, en arena där varje barn ska ha möjlighet att utvecklas, känna sig trygg och få samspela med andra barn och vuxna.

Skolans uppgift är att ge barn och elever goda förutsättningar för lärande och en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Se vänstermenyn

Möjligheterna till hälsa och stöd ser lite olika ut beroende på barnets ålder, här kan du läsa mer om vilken typ av hälsoarbete och stödverksamheter som finns för barn i olika åldrar. I vänstermenyn finner du information om sjukfrånvaro, modersmålsundervisning, försäkringar med mera.