Enheten för dagbarnvårdare

Detta är en gemensam sida för kommunala dagbarnvårdare i Lerums kommun. Här kommer vi inom kort att informera om den pedagogiska verksamheten och lägga ut nyheter.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem eller med en grupp barn i en anpassad lokal. I skollagen och annan lagstiftning kallas familjedaghem för pedagogisk omsorg.
Om du vill välja familjedaghem till ditt barn ansöker du på samma sätt som till förskolan. Klicka på länken längst ner på denna sida för att hitta mer information och kunna göra en ansökan.

Vår grundläggande idé är att barnen ska vistas i en trygg miljö och i en mindre grupp. Vi följer skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg som grundar sig på förskolans läroplan. Barnens lärande sker i alla vardagliga sysslor som ingår i ett hem där vi väver in språk, matematik, skapande och social träning.


Dagbarnvårdarna arbetar tillsammans med andra i samma område och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen. I Lerums kommun är vi för närvarande 10dagbarnvårdare, fem i Gråbo, tre i Sjövik och två i Floda. Vi erbjuder en trygg och lugn miljö i en liten barngrupp där varje barn syns och får sitt utrymme i tal och omsorgsbehov. Vi samarbetar tätt med varandra i respektive område och ibland träffas vi alla tolv.

En till två dagar i veckan vistas barn och personal i respektive områden i en gemensam lokal där barnen får ingå i ett större sammanhang och i en annan lärmiljö än i dagbarnvårdarens hem. I lokalerna har vi stor möjlighet att dela in barnen i olika grupper utefter behov och intressen och på det sättet stimulera barnens utveckling och lärande på ytterligare ett sätt.

Sammansättning och antal barn i varje grupp stimulerar en utveckling hos det enskilda barnet, varje barn får plats och tid att utveckla sina förmågor i den lilla barngruppen. På lokaldagarna så får barnen utvecklas ihop med andra barn som har samma intresse och behov och kan i en ny konstellation utveckla sitt fortsatta lärande.


Om ni vill besöka vår verksamhet så kontakta någon av våra dagbarnvårdare! Kontaktuppgifter hittar du i vänstermenyn under respektive kommundelssida.
Välkommen till familjedaghemmen i Lerums kommun.