E-tjänster

Vi har samlat våra e-tjänster i en första version av Lerum e-tjänster. Vi kommer att utveckla sidorna och nya e-tjänster löpande.

E-tjänster barnomsorg och skola

Via kommunens e-tjänster anger/ändrar du som har barn i kommunens barnsomsorg/skolbarnsomsorg schema och inkomstuppgift, säger upp plats samt ändrar kontaktuppgifter. För att använda denna tjänst, som kallas Självservice, krävs e-legitimation. För att få bekräftelse behöver du ange en e-postadress.

Du som vårdnadshavare i förskola och skola kan med e-legitimation även logga in på vår e-tjänst Unikum där du kan ta del av digital pedagogisk dokumentation om ditt barn.

På inloggningssidorna (klicka på länken nedan eller knappen Logga in, E-tjänster ovan) finns mer information om hur du som vårdnadshavare eller skolelev loggar in till våra olika system för barnomsorg och skola. Där hittar du också mer information om e-legitimation och e-fakturor.

Logga in till E-tjänster

Ansökan
Ansökan om plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet görs via webbansökan.
Klicka här för att komma vidare till sidan Ansökan och regler. 

Ansökan om plats i Kulturskolan görs via webbansökan.
Klicka här för att komma vidare till sidan Ansökan till Kulturskolan

Ansökan till gymnasiet görs också via en e-tjänst.
Klicka här för att komma till Indranet.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).

 

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Klicka här för att komma till Lerums kommuns sidor på mittbygge.se. 

Anmälan om tillsyn

Byggnadsnämnden är en tillsyndsmyndighet, som du kan kontakta när det finns misstanke om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla ovårdade tomter, dagvattenproblem och byggnationer som inte följer bygglov. Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka. Om du vill lämna anmälan anonymt - fyll inte i ditt namn eller telefonnummer. Klicka här för att komma till formuläret för att göra en anmälan.

E-tjänster beställning av radonmätning

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Mätning av radonhalten ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. För att det ska vara möjligt ska mätning ske:

  • under minst två månader under eldningssäsong (normalt 1 oktober – 30 april)
  • i minst två rum i bostaden (inte badrum eller kök)
  • på varje våningsplan som används som bostadsyta

Klicka här för att läsa mer om hur du beställer radonmätning.

Anmälan om matförgiftning

Du kan anmäla matförgiftning till miljöenheten via formulär här på webbplatsen. Det är viktigt att miljöenheten får kännedom om matförgiftningar så att vi kan förebygga att fler blir sjuka.
Klicka här för att komma till formuläret.

E-tjänster kultur

Du som besöker Lerums bibliotek vet väl att biblioteket på webben har massor av praktiska e-tjänster? Läs mer på bibliotek.lerum.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).

På medborgarkontoret KomIn eller hos annat Ticnetombud kan du köpa biljetter till arrangemang i Dergårdsteatern. Klicka på länken Köp din biljett här (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Vill du veta vad som ska beslutas i kommunen?

Se den post som kommer till kommunen och läs vilka ärenden som ska beslutas i nämnder och styrelser.