Arbetssätt och inflytande

Vi prioriterar vi den fria leken.

Utevistelsen är väldigt viktig för oss och vi klär oss efter väder. Vi är ute så mycket som möjligt, gärna hela dagarna. Skogen är en fin lekplats och barnen får lära sig att vara rädda om miljön. De får på ett naturligt sätt träna sina motoriska färdigheter.

Utveckla barnens fantasi

Den fria leken ger barnen möjlighet att utveckla bland annat sin fantasi, lära sig att respektera varandra, konflikthantering, ta ansvar och och att alla har rätt att tycka olika.

Vi arbetar efter samma läroplan som förskolan, lpfö98/10 och dokumenterar genom bilder och unikum.