Enhetsråd

På våra enhetsråd har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag i förskolan/skolan. Tag kontakt med personalen för att få mer information. Du kan även be personalen ta med frågor eller önskemål till mötet.

Björkhyddan Skogen 0302- 52 21 45

Björkhyddan Gläntan 0302-52 10 17

Björkhyddan Fjärilen 0302-52 21 40

Björnen                      0302-52 21 26