Om enheten

Östad enhet inkluderar Östad skola, Björnens förskola, Björkhyddans förskola samt Sjöviks dagbarnvårdare.

Här nedan kan du läsa lite mer om oss. Vill du besöka respektive webbplats - se länkar nederst på sidan.

Östad skola

Östad skolaPå Östad skola finns det 120 elever, från förskoleklass till år 5. Det är en liten skola och storleken gör det möjligt för oss alla att känna varandra vilket är värdefullt på många sätt. Vi är måna om att använda oss av vår fantastiska närmiljö - skogen ligger alldeles inpå skolan, och utomhuspedagogik är en viktig del av vår verksamhet.

Trygg miljö

Vi strävar efter en trygg och lugn miljö för såväl elever som för vuxna. Skolans äldsta del har anor från slutet av 1800-talet, och den har efter hand kompletterats med ytterligare byggnader. Till skolan hör också en mycket fin, fullstor idrottshall där vi bedriver vår idrottsundervisning till stora delar.

Stark vi-känsla

Skolan har en mycket erfaren och engagerad personalgrupp. Hela skolan samlas en gång per månad för en gemensam sångsamling kring olika teman, vilket stärker vi-känslan på skolan ytterligare.

Våra förskolor

Vi har två förskolor - Björnen och Björkhyddan som båda ligger i själva
Sjövik. Vi arbetar mycket med vår värdegrund för att stärka gemenskapen och känslan för empati.

Leken är prioriterad eftersom den är en viktig del i bland annat turtagandet, språkutvecklingen och samarbetsförmågan. Vi fokuserar mycket på barnens språkutveckling genom samlingar som innehåller sånger, sagor, rim och ramsor.

Hälsofrämjande förskolor

Björnens husDet är nära till skog och strövområden och vi är varje vecka ute i skog och mark för att ge barnen naturupplevelser och kunskap om växter, djur och naturens kretslopp. Vi är hälsofrämjande förskolor vilket innebär att vi vistas mycket utomhus och har mycket rörelse på schemat som gymnastik och skogspromenader. Vi har även rytmik och skapande aktiviteter. Miljöarbete är viktigt, vi källsorterar, komposterar och samtalar
om att vi måste spara på gemensamma resurser.

Familjedaghem

Vi har familjedaghem i Sjövik. Familjedaghem är en förskoleverksamhet som huvudsakligen bedrivs i det egna hemmet. Hemmiljön kompletteras med gemensamma aktiviteter. Samarbetet med både förskolan och skolan fungerar mycket bra vilket gör att våra barn känner sig trygga med alla barnen i samhället. Vi strävar efter att ge barnen en lärorik miljö där vardagspedagogiken och uteleken är viktiga inslag. Vi arbetar aktivt med våra värdegrundsfrågor.