Sök till förskolan

Ansökan om plats i förskoleverksamheten görs via webbansökan (se länk nedan). Turordning sker efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan inkommit till kommunen.

Turordningen räknas dock tidigast sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare. Mer information finns längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem. Ansökan kan göras via webbansökan på kommunens hemsida. Du hittar en länk till denna tjänst längst ner på denna sida

Regler

Fullständiga barnomsorgsregler finner du längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem.

Taxa

Taket för högsta avgiftsgrundande inkomst är 43 760 kr per månad. Avgift tas ut för årets samtliga tolv månader. Barnomsorgstaxan finns i sin helhet längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem.

Från och med den 1 januari 2017 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem. Läs mer i dokument nedan: Information om ändring av barnomsorgstaxan samt Barnomsorgstaxa från och med 2015-07-01.

E-tjänst

Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare ändra ditt barns schema, dina inkomstuppgifter, säga upp plats, ändra kontaktuppgifter, samt besvara platserbjudande. Detta görs på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Du hittar en länk dit längst ner på denna sida.