Enheten för dagbarnvårdare

Detta är en gemensam sida för kommunala dagbarnvårdare i Lerums kommun. Här kommer vi inom kort att informera om den pedagogiska verksamheten och lägga ut nyheter.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem eller med en grupp barn i en anpassad lokal.I skollagen och annan lagstiftning kallas familjedaghem för pedagogisk omsorg.
Om du vill välja familjedaghem till ditt barn ansöker du på samma sätt som till förskolan. Klicka på länken längst ner på denna sida för att hitta mer information och kunna göra en ansökan.


Dagbarnvårdarna arbetar tillsammans med andra i samma område och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen. I Lerums kommun är vi för närvarande 12 dagbarnvårdare, fyra i Gråbo, fyra i Sjövik och fyra i Floda.Vi erbjuder en trygg och lugn miljö i en liten barngrupp där varje barn syns och får sitt utrymme i tal och omsorgsbehov.Vi samarbetar tätt med varandra i respektive område och ibland träffas vi alla tolv.


I Sjövik kan vi erbjuda en dagbarnvårdare som är specialist för barn med luftburen allergi.Om ni vill besöka vår verksamhet så kontakta någon av våra dagbarnvårdare! Kontaktuppgifter hittar du i vänstermenyn under respektive kommundelssida.
Välkommen till familjedaghemmen i Lerums kommun.