Nuläge utbyggnad Knappekullaskolan och Torpskolan

Publiceringsdatum : 2018-02-06

De byggtekniska utredningarna för Knappekullaskolan och Torpskolan som pågått under hösten är klara. De visar att den ursprungliga planen för utbyggnad vid Knappekullaskolan blir svår att genomföra. Utredningen utvidgas nu med ett par alternativa förslag på lösningar.

Lerum växer, och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtidens behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan båda blir skolor med elever från förskoleklass till årskurs nio, för 600-800 elever.

De byggtekniska utredningar som pågått under hösten, är klara, vad gäller den ursprungliga planen för utbyggnad vid Knappekullaskolan och Torpskolan. De visar att den ursprungliga planen att bygga ut Knappekullaskolan där Pomonahuset står, blir svår att genomföra. Med de nya, nationella riktvärdena för buller, blir det svårt och dyrt att nå godtagbara bullernivåer i utomhusmiljön på Knappekullaskolan med den planerade placering av fastigheten på befintlig tomt.

Arbetet fortsätter nu med att ta fram och räkna på alternativa lösningar för Knappekullaskolan. De olika alternativens kostnader kommer presenteras i mitten av februari. De alternativ som räknas på:

1. Ny byggnad med annan placering på nuvarande tomt, där byggnaden i sig kan fungera som ljudbarriär.

2. Bygga skolan på tomt i Norra Hallsås.

Eftersom utredningen utvidgas, påverkar det tidplanen när två utbyggda skolor kan stå klara. Båda skolorna, Torpskolan och Knappekullaskolan behöver byggas ut samtidigt för att erbjuda tillräckligt med elevplatser i alla årskurser. De nya alternativen innebär att ombyggnation kan vara klar med två utbyggda f-9-skolor tidigast år 2022. Vi återkommer med hur planerna och arbetet fortlöper.