Framtidens skola

På Knappekullas särskola finns 40 elever fördelade på tre arbetslag och på Rydsbergs särskola finns cirka 30 elever fördelade på två arbetslag. Eleverna kommer från hela Lerums kommun.

Grundsärskolan finns till för elever som inte kan nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning.

Egen läroplan

Grundsärskolan har en egen läroplan med egna kursplaner. Grundsärskolans elever läser också enligt en annan timplan. Eleverna har till exempel fler praktisktestetiska ämnen jämfört med grundskolan och de har hemkunskap i alla årskurser.

Träningsskolan

Eleverna läser ämnen eller ämnesområden eller en kombination av dessa. Träningsskolan finns som en inriktning för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisning i ämnen. Elever i inriktningen träningsskola läser istället ämnesområdena Estetisk verksamhet, Motorik, Vardagsaktiviteter, Kommunikation och Verklighetsuppfattning. Ämnesområdenas innehåll och omfattning kan anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Alla elever har en individuell studieplan och en individuell utvecklingsplan (IUP).

De övergripande målen för eleverna i grundsärskolan på är:

  • Öka elevernas självständighet
  • Behandla eleverna åldersadekvat
  • Lärandet ska vara roligt

Läs mer om grundsärskolans integrerade arbetssätt.