Ansvarsfördelning skolledningen

På Lerums särskola arbetar rektor Niss Kerstin Hallgren.

Lerums särskola består av två skolenheter; Knappekullaskolans grundsärskola och Rydsbergsskolans grundsärskola.

Grundsärskola

Rektorn ansvarar för alla ärenden som rör "sina" elevers skolgång och är pedagogiskt och organisatoriskt ansvarig för sin skolenhet.

Kontakta oss

Ni som är föräldrar och elever ska, i första hand, vända er till ert/era barns skolenhets rektor. Se under Kontakt överst på sidan.