Träningsskola

Träningsskolan finns som en inriktning för de elever i grundsärskolan som inte kan tillgodogöra sig undervisning i ämnen.

Pojke som hoppar längdhoppFoto: Freedigitalphotos.net

Elever i inriktningen träningsskola läser istället ämnesområdena Estetisk verksamhet, Motorik, Vardagsaktiviteter, Kommunikation och Verklighetsuppfattning.

Ämnesområdenas innehåll och omfattning kan anpassas efter varje elevs förutsättningar.