Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt ska du som förälder eller vårdnadshavare anmäla det till skolan samma morgon.

Sjukanmälan för elever

Sjukanmälan av elev görs på telefon 0515-77 70 15
eller via Internet www.skola24.se 

Sjukanmälningar skall göras senast kl 08:30 samma dag och göras med elevens personnummer. Vid längre tids sjukdom anmäler man via telefon varje dag, eller via webben där man kan lägga in frånvaro för flera dagar framåt i tiden

Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro
Vid oanmäld frånvaro får ni ett meddelande via mail.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

OBS! Om inte det finns någon e-postadress kontaktas ni av någon från skolan.

Som ni sedan tidigare vet registreras all frånvaro i kommande terminsbetyg.

Aktuell information om Skola 24
För att vi tillsammans ska kunna använda systemet behöver ni se över följande:

1. Ni ska ha en aktiveringskod. Den har ni fått via e-post. Ni som inte har loggat in tidigare eller har tappat bort er aktiveringskod får en ny genom att klicka på ”jag har glömt mina användaruppgifter” och därefter följa instruktionen. Fungerar det inte kan ni kontakta Carina Lund som är systemansvarig på skolan. Hennes mailadress är: carina.lund@lerum.se

2. För att vi ska ha rätt e-postadresser och telefonnummer till er behöver ni också gå in i självservice på Lerums kommuns hemsida och uppdatera era uppgifter. Klicka här för att komma till e-tjänster där du finner Skola 24.