Arbetslag

På Lerums särskola finns fyra arbetslag. Tre stycken i Knappekullas grundsärskola och två i Rydsbergs grundsärskola.

Arbetslagen har ett helhetsansvar för alla sina elevers kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Arbetslagen har stor frihet att organisera undervisningen utifrån sina elevers behov och förutsättningar.

Grundsärskolan på Knappekulla

Arbetslag samverkansgruppen

Grundsärskolan på Rydsberg

Arbetslag E och F