Kontakta oss

Vi är många på Lerums grundsärskola som jobbar för att eleverna ska erbjudas en inspirerande, utvecklande, lärorik och trygg skolgång.

Här nedan har du kontaktuppgifter till flera av oss:

Adress

Knappekullaskolan (klass F-5)
Pomonavägen 6
443 35 Lerum

Rydsbergsskolan (klass 6-9)
Ekollonvägen 14
443 50  LERUM 

Expedition

 

Knappekullas särskola

Marika Gustafsson
Telefonnummer: 0302-52 12 82

Rydsbergs särskola

Carina Lund
Tel: 0302-52 13 07
Fax: 0302-52 16 07

Sjukanmälan elev

0515-77 70 15

Rektor för Lerums grundsärskola

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

Pedgoger Knappekulla grundsärskola

Grundsärskolan 1-5 A
Mikaela Storm
072-246 76 45

Grundsärskolan 1-5 B
Ingalill Loewe
072-576 34 16

Grundsärskolan 1-5 C
Heidi Hankanen Ängberg
072-2466973

Pedagoger Rydsbergs grundsärskola

Arbetslag E

Arbetslag F

Vaktmästare

Knappekulla

Vaktmästare: Michael Nilsson
073-660 45 05

Rydsberg

Darko Uskokovic
073-660 47 52

Martin Nielsen
073-678 33 36

Skolvärd

Darko Uskokovic

IKT-pedagog

Märta Bergström
073 6604711

Kök/Bamba

Knappekulla:

Skolkök: 0302-52 12 86

Rydsberg:

koket.rydsbergsskolan@lerum.se

Helena Johansson
0302-52 13 19

Bibliotek

Rydsberg 

Kerstin Bergner

Kurator

Rydsbergs särskola

Sofia Hägglund Wallgren
0302-52 13 18

Skolsköterska

Rydsbergs särskola

Annika Ambring
0302-52 13 13

Skolpsykolog

Rydsbergs särskola

Annika Rolandsson
0302-52 13 11

Elevhälsopedagog

Rydsbergs särskola

Marcus Sandersnäs
073-660 47 99

Resurslärare

Rydsbergs särskola

Fredrik Eliason
073-083 05 23

Gunnar Vikrot
073-660 47 38

Annika Fougelberg
073-660 47 41

Josefina Galle
073-660 47 35

Speciallärare/RiR

Rydsbergs särskola

Staffan Hjalmarsson
073-660 47 75

Elevstödjare

Rydsbergs särskola

Peder Andersson
073-660 47 38