Stödfunktioner

Kurator

Sofia Hägglund Wallgren
0302-52 13 18

Elevhälsopedagog

Marcus Sandersnäs
0302-52 26 96 

Skolsköterska

Annika Ambring
0302-52 13 13

Skolpsykolog

Annika Rolandsson
0302- 52 13 11

Specialpedagoger

Åsa Hagström
073-660 47 71

Ylva Lindqvist
(tjänstledig till och med ht-19 )

Specialpedagog grundsärskola: Susanne Wigenius Lagergren 0302-52 24 91

 

Studie- och yrkesvägledare

veronika.strand@lerum.se
073- 071 21 63

 

Resurslärare

Fredrik Eliason 073-083 05 23

Gunnar Vikrot 073-660 47 38

Annika Fougelberg 073-660 47 41

Josefina Galle 073-660 47 35